היום 4/2 לא יתקיים שיעור זומבה אתכם הסליחהScreenshot_2015-06-18-13-15-15-1